Nytt fra kartleder
Kartkatalog
Free Downloads
Kartplan
Kontakt oss
e-mail me
 

Velkommen til B&OI orienterings kartsider

Carl B. Bjørseth er  kartansvarlig i B&OI. 

 

Kartsidene gir oversikt over lagets o-kart (de som er ”brukbare”) og med nummer, navn, utgivelsesår, målestokk, pris mv samt gjeldende rabattordninger ved massesalg. Lista suppleres med oversiktskart med kartnummer og der det kan zoomes inn for å få et bilde av arealet kartet dekker.

-         gir oversikt hvor man får kjøpt kartet; lagets materialforvalter, turistforeningen oa

  -      gir informasjon om mulighetene for kjøp av kartdata til andre formål med henvisning til lagets kartansvarlige (som i dag sitter i styret, men som i framtida kan være en årsmøtevalgt funksjonsansvarlig). Salg av kartdata til andre formål er en styresak.

  
 
|Nytt fra kartleder| |Kartkatalog| |Free Downloads| |Kartplan| |Kontakt oss|