Nytt fra kartleder
Kartkatalog
Free Downloads
Kartplan
Kontakt oss
e-mail me

KARTPLAN

Her legges inn gjeldende kartplan slik den er godkjent av årsmøtet til enhver tid. Kartansvarlig skal påse at den oppdateres  fortløpende i henhold til årsmøtevedtak. Hensikten med å gjøre kartplanen tilgjengelig for medlemmene og andre er å sikre god prosess i forhold til planlegging, prioritering og gjennomføring ved at

-         årsmøtedeltakerne har nødvendig kunnskap i forbindelse med budsjettbehandlingen

-         kartansvarligs grunnlag for inngåelse av avtaler om kartframstilling er kjent

-         tilskottssøknader fremmes til rett tid i forhold til for eksempel kommunale rutiner

-         påvirke/stimulere ungdommens orienteringskarriere- og yrkesvalg (alle kan ikke bli toppløpere og det er ikke dumt å velge realfag) 
 
|Nytt fra kartleder| |Kartkatalog| |Free Downloads| |Kartplan| |Kontakt oss|